Flukonazol

Användningsinstruktioner

Flukonazol är indicerat för förebyggande och behandling av svampinfektioner. Det är ett syntetiskt läkemedel som stör patogener. Oftast ordineras det som en del av läkemedelsbehandlingen av candidiasis, men det kan användas för att behandla andra svampsjukdomar. Används i pediatrisk och terapeutisk praxis. Behandlingen utförs under överinseende av en läkare.

Flukonazol utvecklades för över 20 år sedan, men det är fortfarande på listan över de säkraste och mest effektiva läkemedlen enligt Världshälsoorganisationen..

Sammansättning och form av frisättning

Flukonazol är en aktiv ingrediens i olika svampdödande läkemedel. Doseringen och sammansättningen av hjälpkomponenter beror på doseringsformen.

Läkemedlet finns i form av tabletter, kapslar, sirap och infusionsvätska.

Flukonazol kapsel

Det speciella kapselhöljet, som innehåller gelatin och titandioxid, förbättrar absorptionen av den aktiva substansen i önskad del av mag-tarmkanalen. Tillgängliga doseringsalternativ: 50, 100 eller 150 milligram.

Flukonazol tablett

Tablettformen skiljer sig inte i sitt syfte från kapslar. Tablettskalet skyddar den aktiva substansen och förbättrar absorptionen av läkemedlet i kroppen. Tillgängliga doseringsalternativ: 50, 100 eller 150 milligram.

Flukonazolsirap

Den flytande formen av läkemedlet, förutom den aktiva ingrediensen, innehåller vanligtvis sorbitol, glycerol och andra ämnen. Standarddosen av svampdödande medel i tio milliliter vätska är 50 milligram. Variationer i komposition och syfte är möjliga.

Sirapen används oftare i pediatrisk praxis.

Flukonazollösning

Denna doseringsform är lämplig för intravenös (infusion) administrering av läkemedlet. Innehåller natriumklorid och andra ämnen som används för att göra injektionslösningar. Dosen beror på tillverkaren, men vanligtvis innehåller en flaska från 50 till 200 mg aktiv ingrediens.

Behandling med intravenösa injektioner utförs vanligtvis på sjukhus när oral administrering är ineffektiv eller omöjlig.

Terapeutisk verkan

Enligt klassificeringen klassificeras den aktiva substansen som svampdödande läkemedel eller antimykotika. Den medicinska komponenten absorberas i cirkulationssystemet genom väggarna i mag-tarmkanalen och fördelas i kroppen. Den kemiska föreningen tränger igenom svampcellerna och stör patogenens vitala aktivitet, varigenom infektionens utveckling stoppas. Jämfört med andra antimykotika orsakar medlet färre biverkningar.

Grundläggande egenskaper

 • Läkemedlet kämpar mot orsakande medel för candidiasis, kryptokockos, coccidioidomycosis, microsporia, trichophytosis, blastomycosis och histoplasmos.
 • Mekanismen för antisvampaktivitet är associerad med undertryckande av speciella enzymer som är nödvändiga för patogenens huvudfunktioner. Patogener kan inte föröka sig och växa.
 • Läkemedlet är mycket selektivt. Till skillnad från många andra läkemedel undertrycker inte den aktiva substansen i läkemedlet effekten av en persons egna enzymer. Läkemedlet påverkar inte heller hormonnivåerna..
 • Flukonazol kan användas för behandling av opportunistiska sjukdomar av svamp som uppträder mot bakgrund av nedsatt immunitet.
 • Läkemedlets verkan hjälper till att minska risken för att utveckla en svampinfektion under behandling med cytostatika, strålbehandling och immunsuppressiva medel..
Candidiasis tecken

Den kemiska föreningen gör sitt jobb bra och orsakar sällan farliga komplikationer.

Negativa reaktioner

Det är omöjligt att helt utesluta biverkningar på bakgrund av läkemedelsbehandling. Hos vissa patienter bildas oönskade reaktioner på grund av effekten av den aktiva substansen på organ och vävnader. En typisk bieffekt är immunsystemets känslighet för kemiska föreningar som utgör läkemedlet. För att minska risken för allergier måste du först studera produktens sammansättning och klargöra anamnesen.

Andra oönskade effekter:

 • Nervsystemet: cefalalgi, yrsel, trötthet, kramper.
 • Matsmältningssystemet: aptitlöshet, nedsatt leverfunktion, kräkningar, obehag i buken, uppblåsthet, ökad gasproduktion i tarmarna, lös avföring, inflammation och nekros i levern.
 • Immunsystemet: hudutslag, rodnad i integumentära vävnader, Stevens-Johnsons syndrom, andra erytemreaktioner, Lyells syndrom, Quinckes ödem, urtikaria och andra anafylaktoida manifestationer.
 • Hematopoietiskt system: en minskning av nivån av neutrofiler, granulocyter, blodplättar och leukocyter. Blödning är möjlig.
 • Kardiovaskulärt system: förlängning av QT-intervallet, nedsatt sammandragning av hjärtkammarna.
 • Dessutom: nedsatt njurfunktion, skallighet, kaliumbrist, ökat kolesterol och triglyceridnivåer.

Listan över biverkningar beror också på doseringsformen. Allvarliga komplikationer under behandlingen, inklusive leverpatologier, förekommer sällan, men läkaren måste ta hänsyn till alla möjliga risker innan läkemedlet ordineras.

Assimilation och utsöndring

Den kemiska föreningen absorberas väl i mag-tarmkanalen. Upp till 90% av ämnet absorberas. En liten mängd av den aktiva ingrediensen binder till blodproteiner. Läkemedlet passerar i stora kroppsvätskor, inklusive saliv, slem, urin och bröstmjölk. Penetration av medlet i cerebrospinalvätskan observeras också, så det är möjligt att behandla en infektiös hjärnskada. Läkemedlet utsöndras främst av njurarna.

Indikationer för användning

Läkemedlet används för att behandla svampinfektioner i urinvägarna, hjärnmembran, slemhinnor i mag-tarmkanalen och andra delar av kroppen. Den specifika receptlistan beror på doseringsformen. De mest mångsidiga är orala former (tabletter, kapslar och sirap). Infusion används vanligtvis för att behandla allvarliga infektioner med andra mediciner.

Antifungala medel ordineras endast av läkare efter diagnos och riskbedömning. Självmedicinering är förbjuden.

Allmänna indikationer

 • Kryptokockos i olika organ, inklusive svampinfektion i hjärnans membran, lungvävnad och hud. Verktyget används hos patienter med normal immunstatus och hos personer som lider av immunbrist (mot bakgrund av HIV-infektion, organtransplantation och andra tillstånd). Kan användas för profylaktiska ändamål hos patienter med nedsatt immunitet.
 • Candidiasis i urinvägarna, inklusive svampinvasion av vaginal slemhinna, penis, livmoderhals och urinvägar. Används också för att minska risken för återkommande av dessa sjukdomar.
 • Allmän form av candidiasis där patogenen tränger in i olika delar av kroppen. Ofta utförs sådan behandling hos patienter som lider av cancer..
 • Candidiasis i slemhinnorna i mag-tarmkanalen, andningsorganen och andra organ.
 • Minska risken för infektion hos personer i riskzonen, inklusive patienter med HIV-infektion och cancer.
 • Andra patologier: svampinfektion i huden, coccidioidomycosis, infektion i nagelplattan, tinea versicolor och histoplasmos.

Antifungala läkemedel är lämpliga för att eliminera en lokal och utbredd smittsam process.

Kontraindikationer

I vissa fall är användningen av läkemedlet oönskad på grund av den höga risken för komplikationer. Huvudkontraindikationen anses vara känslig för alla komponenter i läkemedlet. Läkaren måste utesluta allergier och andra reaktioner i förväg. Om patienten tidigare har diagnostiserats med en allergi mot antimykotika mot azol, förskrivs inte flukonazol.

Andra möjliga kontraindikationer:

 • Patientens ålder upp till 4 år för kapslar och tabletter.
 • Att bära en bebis och amma.
 • Samtidig användning med andra läkemedel som förlänger QT-intervallet.
 • För användning med cisaprid tabletter.
Behöver ett recept från en läkare

Behandlingen utförs med försiktighet i närvaro av följande faktorer: nedsatt njurfunktion, uppträdande av hudreaktioner, en kombination med andra antimykotika, alkoholberoende, intag av andra levertoxiska läkemedel, störningar i det kardiovaskulära systemet eller närvaron av riskfaktorer för ett sådant tillstånd, barndom, leversvikt.

Flukonazol bruksanvisning

Metoden att använda läkemedlet beror på doseringsform, tillverkare, dosering, patientens tillstånd och egenskaperna hos den identifierade sjukdomen. Läkemedlets terapi kan anpassas. Behandlingen ordineras alltid av en läkare efter att ha klargjort patientens klagomål och genomfört laboratorietester.

Orala former av läkemedlet tas oralt, oavsett matintag. Kapslar och tabletter tas med vatten. För att använda sirapen måste du använda mätbehållaren som finns i förpackningen. Det rekommenderas att skölja munnen med vätskan i två minuter innan du sväljer.

Alla instruktioner beskrivs för referensändamål. Under antimykotisk behandling bör patienten vägledas av instruktioner från den behandlande läkaren och officiella instruktioner.

Applicering av kapslar

 • Behandling av kryptokockinfektion hos patienter över femton år (som väger minst 50 kg): standarddosregimen den första dagen är åtta kapslar på femtio milligram. Under de återstående dagarna kan dosen bibehållas eller reduceras till fyra kapslar om femtio milligram en gång om dagen. Varaktigheten av behandlingen bestäms av en specialist.
 • Förebyggande av sjukdomen hos patienter som lider av förvärvat immunbristsyndrom: fyra kapslar (50 mg) per dag under lång tid.
 • Kandidatiska sjukdomar: åtta kapslar på femtio milligram den första dagen och fyra kapslar med en liknande dos de återstående dagarna.

Sirapsapplikation

 • Behandling av kryptokockinfektion hos vuxna: 400 mg den första dagen och 200 mg per dag under de återstående dagarna.
 • Minska risken för att utveckla sjukdomen hos patienter med immunbrist: två hundra milligram per dag.
 • Patologier orsakade av Candida: 400 milligram den första dagen och 200 milligram dagligen längre.
 • Inflammation i munnen och svalget: femtio till hundra milligram per dag under en eller två veckor.
 • Oral candidiasis med slemhinneatrofi: femtio milligram per dag med andra läkemedel.
 • Skador på vaginal slemhinnan: en enda dos på hundra och femtio milligram.

De doser som anges i milligram anger innehållet av den aktiva substansen i sirapen och inte själva vätskans volym. Ytterligare användningsregler, inklusive inträde för barn, finns i de officiella instruktionerna.

Användningen av tabletter

 • Läkemedelsbehandling hos vuxna: femtio till fyra hundra milligram per dag.
 • Läkemedelsbehandling hos barn: dosen beräknas med hänsyn till 3-12 milligram per kg kroppsvikt och dag. En gång.

Lösningsapplikation

Förfarandet utförs med hjälp av en dropper. Hastigheten för intravenös administrering bör inte överstiga två hundra milligram per timme. Den dagliga dosen bestäms av läkaren med hänsyn till patientens historia. Använda transfusionsterapisatser.

ytterligare information

 • Vid nedsatt njurfunktion bör läkaren justera läkemedelsintaget med hänsyn till kreatininclearance.
 • Det finns en lång lista över läkemedelsinteraktioner. Användning av flukonazol tillsammans med andra läkemedel kan minska effektiviteten av behandlingen, förändra effekterna av andra läkemedel eller orsaka komplikationer. Du måste informera läkaren om de läkemedel du tar och läsa de officiella instruktionerna.
 • Sällan under behandlingen utvecklar patienter allvarliga (inklusive livshotande) patologier i levervävnaden. Om det finns en historia av sjukdomar i detta organ, bör läkaren utföra terapi med försiktighet..
 • Hos patienter med förvärvad immunbrist uppträder ofta hudutslag efter att ha tagit läkemedlet. Om dessa symtom uppstår måste du kontakta en specialist. Avbrytande av läkemedlet kan krävas.

De officiella (fullständiga) instruktionerna finns i paketet.

Analoger av medel

Flukonazol är namnet på den aktiva substansen och handelsnamnet på läkemedlet som produceras i form av tabletter, lösning och kapslar. Även på apoteket kan du köpa läkemedel från andra tillverkare baserat på denna kemiska förening..

 • Mikomax sirap.
 • Medoflucon kapslar.
 • Diflucan kapslar.
Som en sirap

Innan du köper en analog måste du konsultera en läkare.

Recensioner och priser

Mykologer och läkare med en annan profil talar bra om medicinen. Terapi med detta läkemedel är mindre benägna att orsaka allvarliga komplikationer. Patienter föredrar att köpa antimykotiska medel i form av en sirap.

Genomsnittspriset för ett paket för sju kapslar (50 mg) är 70 rubel. Du kan också köpa ett paket med en kapsel för 20-45 rubel.

Video

Flukonazol är ett av de säkraste och mest effektiva antimykotika, men vissa patienter utvecklar allvarliga komplikationer under behandlingen. Mottagning sker nödvändigtvis under överinseende av en läkare.